2021-07-01 12:41:00

Odluka o odabiru udžbenika za školsku 2021./2022. godinu

U prilogu možete pronaći Odluku o odabiru udžbenika za školsku 2021./2022. godinu i popis udžbenika.

Roditelji ne kupuju udžbenike budući se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Roditelji kupuju druge obrazovne materijale (radne bilježnice i ostale radne materijale).

Popis drugih obrazovnih materijala objavit će se na mrežnim stranicama Škole do 15.07.2021. godine.


Osnovna škola "Jelenje-Dražice" Dražice