2021-09-07 11:29:00

Protokol o organizaciji rada

U prilogu pogledajte Protokol o organizaciji rada Osnovne škole Jelenje-Dražice u školskoj godini 2021./2022. u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19.


Osnovna škola "Jelenje-Dražice" Dražice