2013-02-21 14:42:48

Trening životnih vještina

Trening životnih vještina je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja.

Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja.

Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen učenicima šestih razreda osnovne škole, s mogućnošću nastavka sudjelovanja u sedmom razredu. Ta je dob odabrana budući da predstavlja kritični period za usvajanje anti-ovisničkih stavova. Važno je da se stavovi i vještine usvoje prije pojačanih pritisaka i rizika tipičnih za prijelaz iz osnovne u srednju školu.

Kako je organiziran?

Program provode razrednici i/ili stručni suradnici.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije osigurava radne materijale, edukaciju voditelja programa, superviziju i evaluaciju pod vodstvom Odsjeka za prevenciju ovisnosti. Program podržavaju i financiraju Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.

Provođenje je započelo školske godine 2005./2006. u 10 škola grada Rijeke i 21-oj školi u Primorsko-goranskoj županiji. U 2008./2009. godini u programu sudjeluje 48 škola te više od 3500 učenika.

Kakvi se rezultati postižu programom?

Ovo je najopširnije evaluirani program prevencije koji danas postoji. Primjenjuje li se redovito, koristeći se predviđenim tehnikama, dovodi do:

smanjenja korištenja narkotika smanjenja opijanja i konzumacije alkohola manjeg broja učenika koji počinju pušiti razvoja otpora na pritisak vršnjaka izgradnje zdravih odnosa i jačanje samopouzdanja mladih u socijalnim situacijama.

preuzeto sa: http://www.zzjzpgz.hr


Osnovna škola "Jelenje-Dražice" Dražice